A kategorija

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 600 ccm.

Obuka na HONDA motorima.

Za obuku je potrebna:

  • lična karta
  • lekarsko uverenje
  • navršene 24 godine života.

Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci ili bez teoretske obuke ako kandidat poseduje AM, A1 ili A2 kategoriju.

Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.