Kako do vozačkog ispita Štampaj E-pošta


KATEGORIJE

“AM” Kategorija  (bicikla sa pomoćnim motorom zapremine do 50 cm3)   “AM” kategorija je potvrda o poznavanju Saobraćajnih propisa za vožnju bicikla sa pomoćnim motorom radne  zapremine do 50 cm3). Za AM  kategoriju je potrebno da kandidat ima napunjenih 16 godina starosti.
   Za upis u auto školu od  dokumenata je potrebno priložiti: pasoš, đačku knjižicu ili izvod iz matične knjige rođenih
   (fotokopije). Polaže se samo teoretski deo ispita.

   “
 A” kategorija   (motocikli)   Za polaganje ispita A kategorije je potrebno da kandidat ima minimum 16 godina starosti. Može da vozi motocikli od  50-125 cm3, kada napuni 18 godina starosti ograničenje se automatski briše.
 Od dokumenata prilikom upisa u auto školu potrebno je da kandidat  priloži lekarsko uverenje za “A”
kategoriju, fotokopiju lične karte (obe strane)I fotokopiju vozačke dozvole. Obezbeđena je sva potrebna literature.Obuka se vrši na motociklu auto škole i na istom motociklu se i polaže vozački ispit Po završenoj obuci se izlazi na polaganje teoretskog dela ispita I polaganje praktičnog dela ispita..

         
    “
B” kategorija  (automobil)   Za upis polaganja vozakog ispita B kategorije je potrebno dostaviti original i fotokopiju lekarskog uverenje za B  kategoriju i fotokopiju lične karte, sve to u dva primerka. Obuka se može početi sa 16 godina, pravo polaganja ispita  stekne se tek kada kandidat  napuni 17 g. života. Postoji obuka od 20-40 moto časova.  Broj časova zavisi od toga da  
li   kandidat ima AM kategoriju (dozvolu o poznavanju saobraćajnih propisa). Ako ima “AM” kategoriju onda đak ima  pravo na obuku od 20 moto časova, u suprotnom je obavezan da se obučava 40 moto časova. Obuka kandidata je  svaki radni dan. Po želji kandidata se dolazi po njega na dogovoreno mesto. Đak dobija knjigu i
   CD za  kućnu instalaciju testova za računar i ima pravo na svakodnevnu  teoretsku pripremu u visini časova obuke  svake kategorije za koju se đak upiše, kroz interaktivne testove i simulaciju vožnje na računaru u našim prostorijama.   
   Na kraju obuke se uplaćuju troškovi ispita test - teoretski deo 4.000 din. i praktični deo (vožnja) 4.000 din.
 

 C” kategorija  (kamion)   Za polaganje vozačkog ispita C kategorije, kandidat treba da ima punih 21 godina života.  Potrebno je da priloži lekarsko uverenje za C kategoriju, original i fotokopiju, fotokopiju vozačke dozvole ( položen vozački ispit B  kategorije).
   Ako kandidat nema položen ispit B kategorije, onda  se obuka ne može ni otpočeti.
Obuka za “C” kategoriju obuhvata  6 moto časova,a posle završene obuke se polaže teoretski deo ispita pa zatim praktični deo.
                      
                        
     
 “D”  kategorija (autobus)   Za polaganje vozačkog ispita “D” kategorije, kandidat mora da ima 24 godinu života.
   Za upis je potrebno lekarsko uverenje za tu kategoriju (original) i fotokopija i fotokopija lične karte.
   Ako kandidat ima položen vozački ispit  “C”  kategorije, mora da priloži potvrdu da je 2 godine vozio vozilo “C” kategorije u  nekoj firmi ili da poseduje vozilo “B” kategorije 3 godine na svom prezimenu.
                       Obuka je u trajanju od  6 moto časova, a posle obuke se izlazi na polaganje teoretskog dela ispita pa po položenom testu i na prakttični deo ispita.
                          
  
 “E“kategorija  (prikolica)   Za polaganje vozačkog ispita “E” kategorije je potrebno priložiti lekarsko uverenje za “E” kategoriju (u zavisnosti od toga da li je “B/E” - prikolica za kola, “C/E” - prikolica za kamion i “D/E” - prikolica za autobus) original i fotokopija, fotokopiju lične karte i fotokopiju dozvole kategorije za koju polaže ispit.
Posle obuke u trajanju od  3 motočasa,polaže se samo praktični deo tj.vožnja.      
 ADR”  (zapaljive i opasne materije)  Organizovano je predavanje od 3 dana i 4-ti dan ispit. Obezbeđena je sva potrebna literatura kao i plaćena izrada dozvole koju šaljemo na vašu adresu.
  Cena usluge kompetnog kursa i ispita je 21.000 din.
     

 Doobuka  (osvežavajuća vožnja)   Doobuka je namenjena vozačima  koji poseduju vozačku dozvolu i duže vremena nisu vozili ili posle položenog  ispita nisu ništa vozili, nudimo doobuku-osvežavajuću vožnju.
Potrebna je  samo fotokopija vozačke dozvole.

   Sa našim iskusnim instruktorima za par dana ćete steći znanje i tehniku sigurnog vozača i samostalno sa svojim  vozilom krenuti za svojim poslovima.

 

 
 
Advertisement

Novosti

Priručnik teoriske nastave
za obuku kandidata

500,oo din

 

 

Galerija

Fotografije
Video
Nema slika

PrisutniDesigned by Reklamni mozaik Copyright © 2009 - Floyd  - Friday, 28 August 2015

Jump to top