A1 kategorija

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.

Za obuku je potrebna:

  • lična karta
  • lekarsko uverenje
  • navršenih 15 godina

Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.

Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Gallery Wordpress