ADR-Sertifikat

АDR ( zapaljive i opasne materije )

adr

Organizovano је predavanje od 3 dana i 4-ti dan ispit.

Obezbeđena je sva potrebna literatura kao i izrada dozvole koju šaljemo na vašu adresu.

Cena usluge sa literaturom i ispitom iznosi 30.000,oo dinara.

Prijava kursa u Auto Školi „FLOYD“D.O.O. Novi Sad, Kozačinskog br.3

Za termine zvati direktno u sedište auto škole „FLOYD“.