Kako do vozačkog ispita?

Sa našim iskusnim instruktorima za par dana ćete steći znanje i tehniku sigurnog vozača i samostalno sa svojim vozilom krenuti za svojim poslovima.

“A-1” kategorija (motocikli)

Za polaganje ispita A-1 kategorije je potrebno da kandidat ima minimum 16 godina starosti. Može da vozi motocikli od 50-125 cm3. Od dokumenata prilikom upisa u auto školu potrebno je da kandidat priloži lekarsko uverenje za “A-1” kategoriju,  fotokopiju lične karte (obe strane) i fotokopiju vozačke dozvole AM. Obezbeđena je sva potrebna literature. Obuka se vrši na motociklu auto škole i na istom motociklu se i polaže vozački ispit. Po završenoj „TO“ obuci se započinje praktična obuka a nakon nje se izlazi na polaganje praktičnog dela ispita..

“B” kategorija (automobil)

Za upis B kategorije je potrebno dostaviti za početak samo ličnu kartu. Po zakonu je predviđeno 40 časova teorijske obuke i 40 časova praktične obuke ukoliko kandidat ne poseduje nijednu kategoriju iz grupe A.  i  7 časova teorijske obuke i 35 ili 30 časova praktične obuke ukoliko poseduje neku od kategorije grupe A.

Teorijska nastava se održava u novoopremljenoj,savremenoj  učionici koja raspolaže svim potrebnim funkcionalnim sredstvima neophodnim za rad. Nastavu drže fakultetski obrazovani predavači sa licencom. Kandidat dobija nalog na serveru mup-a, ISO sistem sa svojim ličnim podacima. Tu se nalazi sva potrebna literatura za spremanje teorijskog ispita. Nastava se održava u manjim grupama,dnevno po tri časa. Cena 40 časova teorijske obuke iznosi 20.000 din.

Cena usluge kompletne praktične obuke iznosi 80.000 dinara.

Cena teorijskog ispita je 4.000 dinara + 792 dinara taksa za MUP.

Kada kandidat položi teorijski deo ispita stiče pravo na praktično obučavanje koje se izvodi na automobilima Auto škole.

Obuka se izvodi  dnevno u vidu  dvočasa, čas počinje i završava se ispred auto škole u dogovoreno vreme i kroz 40 časova obuke kandidat prolazi kroz sve situacije u saobraćaju i kako bi ga maksimalno naučili i pripremili za samostalno upravljanje vozilom.

Cena praktičnog dela ispita iznosi 4.000din + 985din taksa za MUP.

Dodatni troškovi se odnose na izradu lekarskog uverenja i ispita prve pomoći.

Obuka se može platiti i odloženo, čak i do 36 mesečnih rata.

“C” kategorija (kamion)

Za polaganje vozačkog ispita C kategorije, kandidat treba da ima punih 21 godina života. Potrebno je da priloži lekarsko uverenje za C kategoriju, original i fotokopiju, fotokopiju vozačke dozvole ( položen vozački ispit B kategorije). Ako kandidat nema položen ispit B kategorije, onda se obuka ne može ni otpočeti. Obuka za “C” kategoriju obuhvata 6 moto časova,a posle završene obuke se polaže teoretski deo ispita pa zatim praktični deo.

“D” kategorija (autobus)

Za polaganje vozačkog ispita “D” kategorije, kandidat mora da ima 24 godinu života. Za upis je potrebno lekarsko uverenje za tu kategoriju (original) i fotokopija i fotokopija lične karte. Samo ako kandidat ima položen pre toga vozački ispit “C” kategorije.

Obuka je u trajanju od 7 teoretske nastave+10 moto časova, a posle „Ti“ sledi praktična obuka a po završenoj praktičnoj obuci se izlazi na polaganje na prakttični deo ispita.

“E“kategorija (prikolica)

Za polaganje vozačkog ispita “E” kategorije je potrebno priložiti lekarsko uverenje za “E” kategoriju (u zavisnosti od toga da li je “B/E” – prikolica za kola, “C/E” – prikolica za kamion i “D/E” – prikolica za autobus) original i fotokopija, fotokopiju lične karte i fotokopiju dozvole kategorije za koju polaže ispit.

ADR SERTIFIKAT

Posle obuke u trajanju od 3 motočasa, polaže se samo praktični deo tj.vožnja. “ADR” (zapaljive i opasne materije) Organizovano je predavanje od 3 dana i 4-ti dan ispit. Obezbeđena je sva potrebna literatura kao i plaćena izrada dozvole koju šaljemo na vašu adresu. Cena usluge kompetnog kursa i ispita je 50.000 din.

Doobuka (osvežavajuća vožnja)-kondiciona

Ova vrsta doobuke je namenjena vozačima koji poseduju vozačku dozvolu i duže vremena nisu vozili ili posle položenog ispita nisu ništa vozili, nudimo doobuku-osvežavajuću ili kondicionu obuku. Potrebna je samo fotokopija važeće vozačke dozvole i lična karte.