Kako izabrati instruktora

Već kod izbora dobre auto škole morate biti oprezni na instruktorsku ekipu te škole. Možda ste školu izabrali na osnovu ličnog poznanstva, prijateljovih preporuka, saveta roditelja ili slično. Ipak neka to ne bude jedini kriterijum za izbor.

 1. Kako izabrati dobrog instruktora?
 2. Kakve osobine bi morao imati dobar instruktor?

Dobar instruktor mora pored svega imati sledeće osobine:

 • odgovornost, pedantnost i tačnost u radu;
 • dobru intelektualnu sposobnost kao i fizičku;
 • majstorsko poznavanje i odlično obvladavanje tehnike vožnje;
 • vrhunsko znanje na području svojega posla;
 • poštenost i korektnost u odnosu na kandidata;
 • uredan lični izgled i izgled vozila.

Pored svega instruktor mora biti uzor u vožnji i u odnosu na druge učesnike u saobraćaju. Isto tako dobar instruktor se mora pobrinuti za stručnu i zanimljivu obuku, a da pri tome upotrebljava razne naučne metode, kandidatu pokaže i kaže nešto od svojih vozačkih iskustava, a uz to nabaci i neku anegdotu iz svog obučaavanja. Šta instruktor ne bi smeo raditi tokom obuke ?

Instruktor tokom obuke ne bi smeo:

 • pušiti,
 • spavati ili dremati i s tim postati pasivni saputnik,
 • čitati razne časopise ,
 • imati beskonačno duge razgovore sa mobilnim telefonom,
 • psovati i nekorektno oslovljavati druge učesnike u saobraćaju,
 • glasno i euforično slušati (i doživljavati) muziku u vozilu,
 • na bilo kakav način biti nasilan ili prisiljavati kandidata,
 • izvršavati bilo kakve lične poslove tokom časova obuke,
 • kandidate prisiljavati na poklone ili pričati o njima i koliko ih je dobio.

Kako proveriti uspeh određenog instruktora?
Svaka dobra auto škola vodi podatke o svojim instruktorima, već zaradi kvaliteta i uspeha poslovanja. Isto tako možemo reći, da dobar i sposoban direktor auto škole u razgovoru sa kandidatima spomene koji su njegovi najbolji instruktori. Možda nećete dobiti mnogo podataka o uspehu, ali sigurno želite saznati nešto o načinu obuke i metodama, sa kojima instruktor prenosi znanje. Takav razgovor vam sigurno koristi kao smernica za izbor instruktora.

Šta ako je izbor instruktora slab?
Po ličnom iskustvu, kada vam sa izborom instruktora nije išlo dobro (dolazi do zastoja kod napredovanja, ređaju se časovi obuke, koji su bez efekta), je potrebno napraviti zamenu i naći drugog instruktora. Najbolje je tada zamenuti i školu. Iako takav postupak za sobom povlači i nešto neprijatnosti, direktor auto škole će želeti konkretnije objašnjenje, zašto je takva zamena potrebna. Napomenuti je treba, da bi vam auto škola u takvom primeru mogla omogućiti novog instruktora.