Uslovi za polaganje

Prilikom upisa u auto školu „FLOYD“ kandidat donosi

  • ličnu kartu

Uobičajeno je da prva rata bude u vrednosti 10 časova obuke, ukoliko se ne napravi drugačiji dogovor. Ostale rate kandidat uplaćuje nakon završetka svakih 10 časova obuke, tako da do kraja obuke bude isplaćena kompletna suma (čiji iznos, naravno, zavisi od broja časova obuke i vozila na kom se vrši obuka).

Kandidati mogu plaćati obuku na više mesečnih rata po dogovoru u zavisnosti od iznosa do 24 mesečne rate bez kamate preko banke.

Imamo sve vrste plaćanja.

U auto školi „FLOYD“ obuka se vrši na vozilima marke:

  • Mercedec B klasa
  • Polo Classic 1,9 SDI
  • Golf 1,9 TDI
  • Fiat Punto

Velika pažnja poklanja se tome da sva vozila u svakom momentu budu tehnički ispravna. Sva vozila opremljena su atestiranim duplim komandama, čime se povećava sigurnost i bezbednost kandidata u toku obuke. Prilikom upisa u školu, kandidati se opredeljuju na kom vozilu će imati obuku, s tim da praktični deo ispita (vožnju) polažu na istom vozilu na kojem su imali obuku vožnje.

Iz našeg voznog parka izdvajamo VW Polo Classic i Fiat Punto,vozila koja su opremljeni klima uredjajima, što kandidatima pruža visoki komfor u toku obuke.

U okviru osposobljavanja kandidata za vozače, polaznici auto škole „FLOYD“ imaju mogućnost da pohađaju teoretsku i praktičnu nastavu. Teoretska nastava podrazumeva predavanja vezana za saobraćaj i Zakon o bezbednosti saobraćaja, dok prektična nastava, podrazumeva obuku na samom vozilu.

Auto škola „FLOYD“ svojim kandidatima obezbeđuje literaturu potrebnu za pripremanje teoretskog dela vozačkog ispita. Kandidatima se, takođe, pruža mogućnost da u kancelariji auto škole svakodnevno provere svoje znanje rešavanjem probnih, interaktivnih testova. Čas praktičnog dela obuke traje 45 minuta, a praktikujemo kontinuiranu vožnju, tj. svaki dan da kandidat vozi po 2 časa.

Čas se zakazuje u vreme kada to kandidatu odgovara. U dogovoru sa instruktorom, kandidatu čas počinje i završava na bilo kojoj lokaciji u gradu i okolini, po želji kandidata. U toku obuke instruktori koriste svoje iskustvo i profesionalizam da provere znanje kandidata i njihovu spremnost da samostalno učestvuju u saobraćaju, kao i da ih usmere da razmišljaju i ponašaju se kao savesni i korektni učesnici u saobraćaju. Već u toku obuke kandidatima se saopštavaju termini za polaganje teorijskog dela ispita (testa). Praktični deo ispita (vožnja) polaže se nakon položenog teoretskog dela, a kao što je već naglašeno, na istom vozilu na kome je vršena obuka. Završetak obuke se, u dogovoru sa kandidatom, planira prema odabranom terminu za polaganje testa, vodeći pri tom računa da se ne remeti kontinuitet obuke i da sam završetak obuke bude neposredno pre polaganja testa, odnosno da se ne pravi pauza između završetka obuke i izlaska na polaganje. O svemu ovom vodimo računa u cilju postizanja što boljih rezultata na polaganju vozačkog ispita.

Statistika pokazuje da naši kandidati imaju dobru prolaznost pri polaganju:

TEORIJSKOD DELA ISPITA
95%
PRAKTIČNOG DELA - VOŽNJE
90%

Ako kandidat, odnosno, vozač, dolazi u našu školu na doobuku, dovoljno je da donese fotokopiju vozačke dozvole i original na uvid ili pošalje putem e-maila.

Nakon završetka To obuke, a najkasnije do 10 dana pre polaganja testa, kandidat u putem uplatnice uplaćuje troškove polaganje i sam bira termin polaganja putem ISO sistema osposobljavanja. Kada kandidat položi test kandidati se upućuju na organizovani kurs prve pomoći i lekarski pregled. Nakon toga može započeti praktičnu obuku. Nakon položenog praktičnog dela ispita, kandidatu se izdaje Uverenje o položenom vozačkom ispitu odgovarajuće kategorije. Uverenje se izdaje u sedištu škole dan nakon položenog ispita. Već pomenuto Uverenje, dve fotografije, popunjene formulare, ličnu kartu i uplatnice, kandidat podnosi uz zahtev za izdavanje vozačke dozvole u MUP-u u mestu boravka.