Kako izabrati vozilo?

Najveći izbor je kod vozila B kategorije, to je najmasovnije obučavanje u auto školama. Za ostale kategorije ćete za radi manjih potreba u najviše primera voziti sa vozilima koja auto škola trenutno ima. Danas možete birati vozila po markama, veličini, opremi i preglednosti.

Kako izbrati vozilo u autoškoli?

Marka vozila

Upotreba skupljih i kvalitetnijih vozila je običajno lakša, zarad raznih tehničkih dodataka koje ne poseduju vozila nižih kategorija. Automobile visokog kvaliteta imaju retke auto škole. Obuka kandidata se čak i ne preporučuje sa takvim vozilima. Kandidate sa takvim vozilima je teško naučiti na sve spretnosti i dobre tehnike vožnje jer svi ti tehnički dodaci u takvim vozilima vam to onemugaćavaju. Uglavnom su ti dodaci ugrađeni u vozila da popravljaju (ispravljaju) određene greške vozača, pomažu i upozoravaju vozača u vožnji. Iz istih razloga je svuda po svetu osim obuke invalida (paraplegika) zabranjena obuka kandidata na vozilima koja imaju neke, dodatne automatske funkcije (automatski menjač …).

Funkcija auto škole je da se kandidat u obuci nauči na sve spretnosti i što bolje tehnike vožnje dobrog i sigurnog vozača.

U auto školama su uglavnom vozila srednje klase, koja uglavnom preovladavaju i na putevima. Isto tako su cene obuke na vozilima visoke klase neprimereno više. Najprimernije je da izaberete vozilo za obučavanje jednako ili slično vozilu koje vas čeka kod kuće, koje ćete kasnije voziti.

Veličina vozila

U auto školama uglavnom imaju vozila standardnih dužina. Ukoliko kod kuće imate kraće vozilo, sigurno nećete imati problema sa dužinom vašeg vozila, a ako je obratno, kasnije ćete morati biti oprezniji dok se ne naviknete na dužinu vozila. Najbolje je da izaberete dužinu vozila za obuku sličnu ili jednaku dužini vozila kojog imate kod kuće.

Preglednost iz vozila

Za sigurnost vožnje je preglednost iz vozila jedan od najvažnijih faktora. Važno je da iz vozila imamo što veću preglednost na sve četiri strane vozila (levo, desno, napred, nazad). Auto treba da ima što više staklenih površina. Stubovi koji podržavaju krov vozila neka previše ne zakljanjaju preglednost puta. Zadnje staklo neka bude što veće.

Opremljenost automobila

Važno je da izaberete automobil u kojem možete pravilno i optimalno prilagoditi prostor svojim zahtevima. To znači da možete u skladu sa vašom veličinom – rastom pravilno prilagoditi udaljenost sedišta i tela od volana (ne sme biti preblizu ili predaleko), razdaljinu od komandi na podu (kvačilo, kočnica, gas). Noge ne smeju biti previše istegnute da ne možemo do kraja pritisnuti kvačilo ili da jedva dotaknemo kočnicu ili gas. Ako su previše skvrčene, već pri kraćoj vožnji će vas boleti noge. Sedište mora biti nagnuto tako kada sedimo da sa kičmom imamo oslonac na sedištu. Naslanjač mora biti namešten tako da nije prenisko ili previsoko za glavu. Pravilno je da, kada naslonimo glavu nam ona dođe u sredinu naslanjača i u toku vožnje udaljena od naslanjača za debljinu dlana. Razdaljina tela do volana mora biti takva da nismo previše udaljeni ili preblizu (istegnjute ili skvrčene ruke). Kada ruke postavimo na volan ugao ruku neka bude približno od 120-145 stepeni. Spoljašnja i unutrašnja ogledala neka budu nameštena tako da sa blagim pokretom glave imamo dobar pregled u svim ogledalima. Ogledala namestimo tako da na sedištu sedimo u položaju u kojom ćemo sedeti u vožnji i bez pomeranja tela istegnemo ruke i namestimo ogledala. Visina sigurnosnog pojasa-danas vozila imaju mogućnost podešavanja visine sigurnosnog pojasa kojog nameštamo prema svojoj visini. Na stubu kod vrata na gornjoj tački pojasa na levoj i na desnoj strani vozila, sigurnosni pojas pomeramo gore ili dole tako da nam on pada preko ramena. Klimatske uređaje nameštajte tako da se prijatno osećate u vožnji, bez ekstremnih razlika temperature u vozilu i spoljne temperature. Vožnja sa zatvorenim prozorima omogućava sigurniju vožnju jer buka iz okoline će vas više dekoncentrisati i odvraćati pažnju od puta.